لیبل اصالت کالا یا برچسب اصالت کالا لیبلی است که سازمان غذا و دارو ایران آن را برای مدیریت تامین کالا، جلوگیری از قاچاق و جلب اطمینان مصرف کننده طراحی کرده است و سازمان غذا و دارو با اجرای دستور عمل های خود توانسته تمام محصولات موجود در بازار را برچسب دار کند، این لیبل سفید با حاشیه های زرد رنگ دارای اطلاعات زیادی است که نشان دهنده اصالت و هویت اصلی کالا می باشد.

دلیل اجرایی شدن طرح لیبل اصالت:

  • آیتم اول نظامند شدن رهگیری و ردیابی محصولات سلامت است که باعث مدیریت تامین کالا در کشور می شود.
  • آیتم دوم کنترل و نظارت کفی که نیاز است در سطح عرضه کالا ها وجود داشته باشد.
  • آیتم سوم خاطرنشان کردن مصرف کنندها از اصالت کالایی که دارند برای آن هزینه پرداخت می کنند.
  • آیتم چهارم تشخیص فراوده اصیل از غیر اصیل است که ممکن است قاچاق یا تقلبی باشد.
  • آیتم پنجم سازمان بتواند در مقابل محصولاتی که با استاندار ها نامنطبق هستند واکنش نشان دهد و با سرعت جمع آوری کند یا هر تصمیمی که به صورت سیستم قرار است برای آن گرفته شود اطلاعاتش رو در سیستم داشته باشد.

شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز :
بر اساس این شیوه نامه وزارت بهداشت ملزم شده تمام کالاهایش برچسب دار کند، طبق ماده هایی که در این شیوه نامه نوشته شده است، انبارش، توزیع، عرضه و فروش تجهیزات پزشکی وارداتی لازم به الصاق برچسب اصالت شدند، قرار بر این بود که تا پایان ساله ۹۵ این فرایند تکمیل شود اما به دلیل گستردگی که در تجهیزات پزشکی وجود داشت این اتفاق با تاخیر رو به رو شد ضمن اینکه برچسب اصالت برای کلا های پزشکی علاوه بر کالاهای وارداتی کالاهای تولیدی را هم در بر می گیرد، در ادامه مهترین ماده این شیوه نامه را توضیح می دهیم:
ماده شش: این ماده در رابطه با مکلف شدن وزارت بهداشت برای کالا های سلامت کد ردیابی و رهگیری را تخصیص بده در واقع این کالا ها رو بر اساس دستور عمل های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری نماید، طی تبصره ای که برای این موضوع در نظر گرفته شده قرار بر این شده که از ۱/۲/۹۶ برچسب اصالت و سلامت برای کلیه کالا های سلامت محور الصاق اجباری شود و دوره ۶ ماهه ای هم برای انبار شرکت ها در نظر گرفته شده است تا در این شش ماه اجناس موجود در انبار برچسبدار شوند تا اجازه فروش داشته باشند.