× اطلاعیه! برای بهتر مشاهده کردن وب سایت از کلید ترکیبی Ctrl F5 استفاده کنید
Background Image

روش های ارسال سفارش

توضیحات روش های ارسال دیجی داروخانه

ما اینجا در دیجی داروخانه برای رفاه و آسانی دریافت سفارش های شما برنامه ویژه ای داریم. آن دسته از دوستان و مشتریان گرامی که در تهران ساکن هستند می توانند هزینه محاسبه شده خود را برحسب چهار ناحیه سبز، زرد ، نارنجی و قرمز مشخص شده در نقشه تهران در ادامه ببینند و آن دسته از مشتریان گرامی که ساکن سایر شهرها و شهرستان های میهن عزیزمان هستند می توانند فارغ از وزن مرسوله و استانی که سکونت دارند و به شیوه پست پیشتاز سفارش های خود را با هزینه ثابت 10 هزارتومان دریافت کنند

 

آدرس شما در کدام ناحیه تهران قرار گرفته است؟

مشتری گرامی 

نقشه ی زیر نحوه ی تقسیم بندی مناطق شهر تهران را بر اساس چهار ناحیه سبز، زرد ، نارنجی و قرمز نشان می دهد.

اساس این تقسیم بندی فاصله ی محل ارسال سفارش (داروخانه) تا آدرس وارد شده جهت تحویل است.

بر این اساس تعرفه ی هزینه های ارسال با پیک موتوری به شرح زیر می باشد:

  • اگر آدرس شما در ناحیه سبز واقع شده است ----- > هزینه ارسال پیک به این مناطق رایگان تومان می باشد.
  • اگر آدرس شما در ناحیه زرد واقع شده است ----- > هزینه ارسال پیک به این مناطق 10000 تومان می باشد.
  • اگر آدرس شما در ناحیه نارنجی واقع شده است ----- > هزینه ارسال پیک به این مناطق 12000 تومان می باشد.
  • اگر آدرس شما در ناحیه قرمز واقع شده است ----- > هرزینه ارسال پیک به این مناطق 15000 تومان می باشد.