نمایش یک نتیجه

فیلتر براساس دسته ها

شرکت داروسازی شهردارو با بیش از 5 دهه حضور مستمر در صنعت دارو از سال 1343 تا کنون توانسته است 136 فراورده دارویی بصورت قرص، کپسول، پلت، قطره، سوسپانسیون و شربت عرضه کند.