نمایش یک نتیجه

فیلتر براساس دسته ها

شرکت داروسازی کیش مدیفارم، تنها شرکت داروسازی جزیره کیش و صادر کننده نمونه استان هرمزگان ، در سال 1381 فعالیت خود رااغاز کرد.این شرکت همواره در تلاش است تا از حیث سرعت رشد و بهره وری باشد و محیطی پرانگیزه بر سازمان حاکم باشد، یعنی محیط به گونه ای باشد که افراد تشویق شوند، به عملکردها ارج نهاده شود، و برای همه افراد در تمام سطوح سازمان احترام و ارزش قائل باشد.