شرکت داروسازی آوه سینا از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را اغاز کرد. دریافت جایزه تکنولوژی-کیفیت (Technology-Quality Award) در صنایع دارویی از اتحادیه ی اروپا (ICS GROUP) به کارگیری تجهیزات مدرن و به روز آزمایشگاهی 89 اختراع بین المللی
دسترسی به تجهیزات ویژه پژوهشی
روش های بهینه ی تولید (cGMP)
آموزش مستمر و آزمون درون و برون سازمانی پرسنل در موارد مربوط به روش های بهینه تولید جاری ( cGMP) تنها گوشه ای از وجوه تمایز ان باسایرین است.

نمایش یک نتیجه

فیلتر براساس دسته ها