سبحان دارو

  1. دیجی داروخانه
  2. برند
  3. سبحان دارو

شركت سبحان دارو (سهامی عام) در سال 1355 با نام شركت آرايشی بهداشتی سويران (سهامی خاص) و با مشارکت و دانش فنی Ciba Geigy (نوارتیس فعلی) طراحی و ساخته شد.
این کارخانه در سال 1360 راه اندازی گردید و در سال 1364 به شرکت داروسازی سبحان تغییر نام یافت. این شرکت پس از تاسیس کارخانه و خطوط تولید جدید در سال 1383 به نام شرکت سبحان دارو (سهامي خاص) ثبت گردید. درسال 1384 نوع شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبديل و با نماد (سبحان) در سال 1389 نام شرکت در فهرست شركتهای ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار درج گرديد.

سبحان دارو
فهرست