نیاک دارو

  1. دیجی داروخانه
  2. برند
  3. نیاک دارو

 شرکت کشت و صنعت نیاک دارو با سرمایه گذاری حدود 200 نفر از مدیران صاحب نام و متخصص کشور در زمینه های داروسازی، پزشکی، صنایع غذایی، علوم کشاوزی و اقتصاد در سال 1364 به منظور پژوهش در زمینه گیاهان دارویی و تولید و فرآوری داروهای طبیعی و سلامت محور تأسیس گردید.
بدین منظور در سال 1367 زمینی به مساحت 50 هکتار در منطقه شمال گرگان خریداری و پس از تسطیح و زهکشی زمین و حفر دو حلقه چاه عمیق و بدنبال آن اخذ مجوزهای لازم از وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنایع و بهداشت، کارخانه داروسازی احداث و در بهمن ماه 1373 به بهره برداری رسید و بدنبال آن، واحد تحقیق و توسعه در سال 1376 پروانه فعالیت خود را از وزارت صنایع اخذ نموده و شروع بکار کرد.

نیاک دارو
فهرست