Dima

  1. دیجی داروخانه
  2. برند
  3. Dima

شرکت پنبه نارین میبد تحت نام تجاری دیما Dima  اقدام به تولید پنبه هیدروفیل بهداشتی از جنس پنبه صد در صد خالص بدون هیچ گونه مواد حساسیت زا یا سرطان زا کرده است. پنبه هیدروفیل دیما در بسته بندی های بسیار شکیل قرار داده شده است

Dima
فهرست