bsk

  1. دیجی داروخانه
  2. برند
  3. bsk

شرکت بنیان سلامت کسری که با نام اختصار بی اس کی  bsk  شناخته شده است شرکتی دانش بنیان است که فعالیت خود را در سال 1393 در زمینه تولید مکملهای دارویی آغاز کرد.

bsk
فهرست