پک های بسته بندی هفتگی ۲۸ خانه (۴وعده در ۷ روز هفته)

 

پک های بسته بندی هفتگی ۲۸ خانه (۴وعده در ۷ روز هفته)

این پک ها جهت کاهش خطاها و تداخلات دارویی و سهولت مصرف و حمل و نقل برای بیماران عزیز طراحی شده است. در این بسته بندی ها داروهای مورد مصرف بیمار در روز و وعده موردنظر جاسازی می شوند.بسته ها توسط داروساز چک می شوند تا تداخلات دارویی و بهترین زمان مصرف داروها بررسی شود.

مزایایی استفاده از بسته بندی ۲۸ خانه :

۱-مصرف داروی درست
۲-مصرف به موقع دارو
۳-کاهش عوارض جانبی
۴-کاهش تداخلات دارویی
۵-عدم نیاز به فرد دیگر جهت تنظیم وعده های دارویی